Menu

Športno društvo Izlake pod tem imenom deluje od leta 1998, ko se je na skupščini društva, po novi zakonodaji, sprejel nov statut. Športno društvo Izlake je naslednik TVD Partizana Izlake, katerega začetki delovanja segajo v leto 1953. Društvo je nepridobitno in prostovoljno.

Letno obnovi naše članstvo okoli 200 članov. Z letom 1998 tudi bolj podrobneje spremljamo naše člane in od takrat jih imamo že preko 1000. Našim članom omogočamo cenejše vadbe, cenejšo udeležbo na športnih dogodkih in popuste v trgovinah s športno opremo.

Osnovna dejavnost društva je spodbuditi čimvečje število ljudi k telesnemu gibanju. To počnemo z organizacijo športnih dogodkov in vadbe. Delujemo v petih sekcijah (teniška sekcija, atletska sekcija, rekreacijska sekcija, namiznoteniška sekcija in nogometna sekcija).